Wednesday, January 5, 2011

Beartais na Bliana Nua

Ar thosaigh sibh ar na dea-rúin sin fós?

De réir mar atá léite agam, agus mé ag útamáil liom ar an idirlíon, is iad na cinn chéanna a roghnaíonn daoine chuile bhliain, a bheag nó a mhór.

1. Jab níos fearr a fháil
2. Éirigh as rud éigin/gearradh siar ar rud éigin
3. Meáchan a chailleadh/dul ar aiste bia
4. Bheith níos sláintiúla/níos folláine/tuilleadh aclaíochta a dhéanamh
5. Bheith níos eagraithe/bheith in am.
6. Níos mó ama a chaitheamh le do pháistí/mhuintir/chairde.
7. Fáil réidh le fiacha/airgead a shábháil
8. Rud éigin nua a fhoghlaim/dul ar ais ar scoil
9. Níos mó ama a chur ar leataobh duit féin/dul ar aistear
10. Cuidiú le daoine eile/dea-ghníomhartha a dhéanamh.

Feicim go bhfuil ‘find a soul mate’ luaite áit éigin, agus seans go bhfuil sé de rún ag daoine iarracht a dhéanamh titim i ngrá, ach, mar a dúirt mé cheana, ní rogha ach bogha atá i gceannas nuair is cúrsaí grá atá i gceist, i mo thuairim.

Chomh maith le rúin shuimiúla éagsúla ghreannmhara eile, tá cúrsaí grá luaite sna rúin atá beartaithe anseo, a léitheoirí, agus táim den bharúil nach é ‘find a soul mate’ a fhaigheann tús áite i gcroí an duine a scríobh mar a leanas,

‘I will not hang around girls - they think you love them and that sucks.’
.

No comments:

Post a Comment

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.