Friday, July 3, 2009

Beans ag an Galway Film Fleadh

Má bhíonn sibh i nGaillimh ag an Galway Film Fleadh, beidh deis agaibh an gearrscannán ‘Beans’ a fheiceáil ar an 9 Iúil, sa Town Hall Main ag a deich a chlog ar maidin. M’anam, tá sé sin luath ar maidin, don té a bheadh ar an town an oíche roimh ré!

Cibé scéal é, is é Danny Mac Eachmharcaigh an stiúrthóir, agus is í Nuala Ní Fhlathúin an léiritheoir. Is Conallach é Danny, is Connachtach í Nuala. Casadh an bheirt acu orm agus mé ar chúrsa páirtaimseartha san Acadamh i nGaoth Dobhair ní ba luaithe i mbliana; an bheirt acusan ar chúrsa lánaimseartha, agus iad ag plé le Scileanna Teilifíse, mise ag plé le Scileanna Aistriúcháin.

Rinne mé féin an cúrsa i Scileanna Teilifíse anuraidh, agus bhain mé an-sult as; a bhuíochas d'Údaras na Gaeltachta a chuidíonn go mór agus urraíocht á dhéanamh acu ar na cúrsaí seo. D’fhoglaim mé go leor faoin earnáil, agus tá tuiscint mhaith agam anois ar an gcumhacht atá ag eagarthóir agus é/í ag snippáil leo.

Faraor, is annamh gur féidir liom breathnú ar chlár ar bith ar an teilifís anois gan a bheith ag scrúdú uillinneacha ceamara srl., agus tá an Garraíodóir tuirseach ag éisteacht liom ag tráchtaireacht ar ghluaiseachtaí éagsúla ceamara, ar mhodhanna eagarthóireachta agus ar shoilsiú an shot, mé á dhéanamh sin am ar bith a bhím ag breathnú ar chlár ina chuideachta. Tá an fear sin iontach foighneach ar fad, agus ní dheireann sé a dhath liom, ach fágann sé an seomra i ngan fhios dom, agus téann isteach chun na cistine, áit a bhfaigheann sé faoiseamh an clár a fheiceáil gan mise ag blatheráil chainte lena thaobh.

Ar ais chuig Danny agus Nuala, atá i bhfad níos tuisceanaí ar an mblatheráil sin. Ceapaim. Casadh Nuala orm sa cheaintín san Acadamh lá amháin agus, mar a tharlaíonn go minic agus duine as baile, aithníonn Connachtach Connachtach eile, agus thosaíomar ag comhrá; rud a rinneamar go rialta ina dhiaidh sin san Acadamh, ach deis a fháil. Chuir sí Danny in aithne dom lá amháin. Thosaigh mé féin agus é féin ag caint faoi amhráin, ó tharla suim ag an mbeirt againn iontu, agus go gcumann an bheirt againn iad; eisean go rialta, mise ó am go chéile.

Ná fiafraigh díom cén mearbhall a tháinig ar an mbeirt acu, ach tar éis do ‘Beans’ a bheith scríofa, tharraing siad an bhean mheánaosta seo isteach sa ghearrscannán leo, mar aisteoir, rud nach ndearna mé riamh i mo shaol roimhe. In ainneoin mo chuid aisteoireachta, agus a bhuíochas ar an mbeirt acusan, agus ar a gcomhghleacaithe ar an gcúrsa, beidh ‘Beans’ á thaispeáint ar an Galway Film Fleadh Déardaoin seo chugainn; an spás sin tuillte go maith ag na daltaí uile ón Acadamh, ach tuillte go mór ag Danny agus Nuala, atá iontach díograiseach ina gcuid oibre, agus iontach misniúil maidir le mo chumas aisteoireachta!

‘Seo scéal dramatúil a phléann an ceangal idir máthair agus mac’ an méid atá scríofa ar an gclár. Mar sin, má bhíonn sibh ann, agus má thugann sibh faoi deara an mháthair, í gan smideadh, í ag caitheamh éadaí nach gcaithfinn féin go brách, í ag breathnú i bhfad níos sine ná mise, ní mé atá ann. Bhuel, b’fhéidir gur mé...
.

No comments:

Post a Comment

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.