Wednesday, November 3, 2010

Fearadh na Fáilte!

Seachtain a bhí mé as baile, agus nach é a bhí uaigneach i m’uireasa!

Tháinig loinnir ina shúile chomh luath is a shiúil mé isteach an doras i gCeann Scríbe. Léim sé den chathaoir, agus thosaigh sé ag damhsa timpeall an tí.

Rug mé greim air, agus thug mé barróg mhór mhillteach dó. Póg i ndiaidh póige a thug mé dó.

‘Did you miss mé?’ a d’fhiafraigh mé, agus mé ag damhsa timpeall an tí leis.

Ní raibh gá le freagra. Ba léir óna chrónán gur chronaigh sé mé, agus go bhfuil áthas nach beag ar mo Shióg go bhfuilim sa bhaile arís.
.

4 comments:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.