Thursday, August 26, 2010

Ceardlann Scríbhneoireachta

An fógra thíos, a tháinig chugam inniu, mar eolas daoibh, a chairde na scríbhneoireachta.

Ceardlann Scríbhneoireachta le Gréagóir Ó Dúill
9ú Deireadh Fómhair
Coláiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh, Doire

'Beidh Ceardlann Scríbhneoireachta le Gréagóir Ó Dúill á heagrú ag Éigse Cholm Cille san Fhómhar. Ní hamháin gur file ardcháile é Ó Dúill a bhfuil naoi gcnuasach filíochta curtha i gcló aige, is fairsing a chuid taithí ar ábhar scríbhneoirí a oiliúint.

Beidh an cheardlann ar siúl i gColáiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh i nDoire, 10r.n. - 5.30i.n. ar 9ú Deireadh Fómhair agus costas £20 air.

Beidh an cheardlann dírithe ar dhaoine a bhfuil tús éigin déanta acu ar scríobh cruthaitheach na Gaeilge agus dúil acu níos mó a bhaint amach. Féachfaidh an Dúilleach le cuidiú praiticiúil a thabhairt do na rannpháirtithe, go háirithe i ngné thábhachtach an athdhréachtaithe.

Tá fáilte roimh scríbhneoirí a bhíonn ag scríobh i seánraí éagsúla litríochta, bíodh filíocht, gearrscéalaíocht, úrscéalaíocht, cuimhní cinn, stair áitiúil nó eile i gceist.

Beidh eagarthóir An tUltach, Gráinne Ní Ghilín i láthair le heolas a thabhairt ar dheiseanna foilsithe.
Caithfidh scríbhneoirí clárú roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Gráinne Ní Ghilín (grainne_work@yahoo.ie). Iarrtar orthu sampla dá gcuid saothair a chur ar fáil faoi 24 Meán Fómhair (mar shampla, 3 dhán, gearrscéal, sliocht as úrscéal srl.)

Tuilleadh eolais:
Gráinne Ní Ghilín
Ríomhphost: grainne_work@yahoo.ie .'
.

No comments:

Post a Comment

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.