Thursday, July 8, 2010

Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh

Eolas faoi chúrsa 'Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh (TMGA)' faoi iamh daoibh, a léitheoirí, díreach mar a fuair mé féin é ar maidin.

'Ar mhaith leat cáilíocht a fháil i dteagasc na Gaeilge do dhaoine fásta? Cuirfear tús le cúrsa páirtaimseartha in OÉ Má Nuad i Méan Fómhair 2010. Ta an cúrsa seo dírithe ar dhaoine atá fostaithe san earnáil seo cheana féin ar mhaith leo oiliúint fhoirmiúil agus cáilíocht a fháil.

Fáilteofar chomh maith roimh dhaoine ar bheagán taithí teagaisc ar mhian leo an Ghaeilge a mhúineadh d’fhoghlaimeoirí fásta.

Spriocdháta d'iarratais: 3.09.2010

Tuilleadh eolais: http://www.nuim.ie/language/courses/cert-irish.shtml

Teil: (01) 708-6417 / 708-3737

.

No comments:

Post a Comment

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.