Friday, January 22, 2010

WinGléacht agus Windows 7 - Cuid 2

Seo thíos mar a thuigim an chraic faoi WinGléacht agus Windows 7.

Tá an ghluais a théann le mo scéal, Cócaireán Áine, ag deireadh an scéil, ar fhaitíos go dteastódh sé, an dtuigeann sibh. Sea.

Cócaireán Áine

Caibidil 1

Cheannaigh Áine cócaireán nua.

Cheannaigh sí cócaireán le feanoigheann, mar cheap sí go mbeadh sé níos fearr ná cócaireán le gnáthoigheann. Bhí dhá chóras oibriúcháin a d’fhéadfadh sí a úsáid leis an gcócaireán nua, gás nó leictreach, ach níor thuig sí é sin ag an am, agus gás an córas oibriúcháin a tháinig leis an gcócaireán.

Bhí ocras ar Áine, mar is duine gnóthach í. Cheannaigh sí Cáca Milis amh, agus d’iarr sí ar an tSeanbhean, an bhean a bhí i gceannas ar an gcáca milis, an cáca a chur sa chócaireán. Ach, faraor, ní raibh an tSeanbhean in ann cnaipe an gháis a bhrú mar is ceart. Ní raibh sí sách láidir, an dtuigeann sibh. Bhí sí sean go leor, an créatúr, cé nach gceapfá é sin le breathnú uirthi.

Is cosúil nach bhfuil An tSeanbhean in ann feanoigheann a úsáid ar chor ar bith, cé go mbeadh sí breá ábalta gnáthoigheann a úsáid. Chuala Áine go mbeadh An Ghirseach breá ábalta an feanoigheann, agus an gnáthoigheann a úsáid; bíodh gás nó leictreach mar chóras oibriúcháin acu, bheadh An Ghirseach in ann acu.

Mar sin féin, ní hí An Ghirseach a bhí i gceannas ar an gCáca Milis, ach An tSeanbhean. Cheap Áine, ón méid a bhí cloiste aici ón gCruthaitheoir, nach raibh leigheas ar an scéal. Ach chuala sí faoin Ridire ar Chapall Bán, agus…

Ar leanúint…

Gluais

An Cócaireán – An Ríomhaire
Feanoigheann – CPU 64 bit
Gnáthoigheann – CPU 32 bit
Gás – Windows 7 64 bit
Leictreach – Windows 7 32 bit
Cáca Milis – WinGléacht
An Ghirseach – Suiteálaí 32 bit
An tSeanbhean – Suiteálaí 16 bit
An Cruthaitheoir – Foras na Gaeilge
An Ridire ar Chapall Bán - ?

Bíodh mé ceart nó mícheart maidir le hábhar an scéil sin, is scéal é atá fós ag fanacht le críoch; nó le ceartú, b’fhéidir. Níl cur amach iontach agam ar ríomhairí, an dtuigeann sibh, agus maith dom é mura bhfuil an scéal sách soiléir. Tuigim do chás, a chara.

Beidh an chuid eile den scéal agam daoibh Dé Máirt, le réiteach m’fhaidhbe, tá súil agam. Beidh le feiceáil…

Tuilleadh eolais ar an ábhar seo le fáil anseo agus anseo.

Bainigí sult as an deireadh seachtaine, a chairde.
.

1 comment:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.